Thành phố triển khai thực hiện tốt các phong trào trọng tâm có tính đột phá, như: “Cán bộ, công chức, viên chức với thực hiện văn hóa công sở”; “Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Đền ơn đáp nghĩa”... Thành phố có cơ chế, chính sách phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân. Các cấp ủy, chi bộ ấp, khu phố nâng cao năng lực lãnh đạo, thường xuyên vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu, lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân, từ đó xác định nội dung, biện pháp sát thực. Ngành văn hóa quan tâm bồi dưỡng cho tổ trưởng tổ dân phố, cấp ủy, chi bộ, hạt nhân nòng cốt hoạt động văn hóa tại cơ sở. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hội thi, liên hoan, giới thiệu truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao chất lượng hoạt động các nhà văn hóa tại các khu phố, ấp. Các khu phố phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức sắc tôn giáo trong nêu gương, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị, ứng xử có văn hóa trong cộng đồng.

leftcenterrightdel
 Khu thể thao của bà con khu phố 10, phường 7, quận Gò Vấp.

Giai đoạn 2015-2020, thành phố có hơn 90% khu phố, ấp đạt tiêu chuẩn khu phố, ấp văn hóa, nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả, như: “15 phút vì tuyến phố xanh, sạch, đẹp”; “Ngôi nhà nghĩa tình quân dân”; “Chiến dịch xanh”; “Ngày chủ nhật tình nguyện”... 

Bài và ảnh: HIỂN NGUYỄN