leftcenterrightdel
 Tàu bay hiện đại của Vietravel Airlines.

Theo đề án, Vietravel Airlines sẽ được chuyển sang hình thức doanh nghiệp cổ phần từ năm hoạt động thứ hai trở đi. Trong cơ cấu cổ phần hóa, Vietravel vẫn giữ vai trò là cổ đông sáng lập và chi phối. Việc chuyển đổi này nhằm mục tiêu từng bước đưa Vietravel Airlines phát triển trở thành một hãng hàng không du lịch đầu tiên của Việt Nam, hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, mang đến chuỗi giá trị thiết thực cho khách hàng.

leftcenterrightdel

Du khách tìm hiểu, mua vé tại các địa lý vé Vietravel Airlines.


Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang có tác động và ảnh hưởng nặng đến nhiều lĩnh vực, Vietravel đang phải đánh giá và điều chỉnh định hướng, kế hoạch và quy mô hoạt động nhằm thích ứng tốt nhất khi tình hình thị trường kinh doanh nhiều biến động. Việc tái cấu trúc lại mô hình hoạt động của Vietravel Airlines sẽ tiết kiệm nguồn lực, nhân sự và kinh phí để củng cố chiến lược kinh doanh dài hạn. Theo Vietravel, thời gian chính xác để tổ chức đại hội cổ đông sẽ căn cứ vào các quy định về phòng chống dịch do Chính phủ công bố.

Tin, ảnh: THƯ LÊ – VIỆT THẢO