Trong năm qua, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Thành phố lãnh đạo toàn diện, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD). Trong đó, sản lượng điện thương phẩm đạt 25,8 tỷ kWh, chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện tốt với thời gian mất điện bình quân (SAIDI) đạt < 50 phút, số lần mất điện bình quân (SAIFI) < 0,7 lần, góp phần về đích sớm so với lộ trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao đến 2020... Ngành điện Thành phố đã đáp ứng 100% dịch vụ trực tuyến mức độ 4 đối với 19/19 loại hình dịch vụ điện và 12 loại hình dịch vụ đã đưa lên cổng dịch vụ công quốc gia, tỷ lệ giải quyết trực tuyến đạt 100%. Đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao về lắp đặt điện mặt trời áp mái với lũy kế năm 2020 đã lắp đặt gần 6.800 công trình với công suất là 174,52 MWp (đạt tỷ lệ 116,35%).

leftcenterrightdel
Các điển hình “Dân vận khéo” năm 2020 được khen thưởng tại hội nghị.

Bên cạnh đó, ngành điện thành phố còn thực hiện tốt các hoạt động vì an sinh xã hội, vì cộng đồng trên địa bàn thành phố và nhiều địa phương trong cả nước với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành đã vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động quyên góp 3 đợt hỗ trợ người dân miền Trung bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Ngành điện đã thực hiện việc hỗ trợ giảm chi phí tiền điện cho khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 1 với tổng số tiền hơn 1.086 tỷ đồng và đợt 2 dự kiến hơn 422 tỷ đồng.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA